TMT - haki holownicze i konstrukcjie stalow

Haki holownicze


 

Jeste?my producentem haków holowniczych do samochodów osobowych i dostawczych. Produkujemy haki holownicze do ponad 300 typów samochodów. Stosowane przez nas rozwi?zania techniczne gwarantuj? wysok? jako?? oraz bezpiecze?stwo, dzi?ki temu nasze produkty zdoby?y uznanie wielu odbiorców w kraju i za granic?.

 

Oferujemy:

  • haki holownicze z kul? odkr?can? – kul? mo?na w prosty sposób zdemontowa? odkr?caj?c ?ruby

  • haki holownicze wypinane automatycznie – wygodne w monta?u i demonta?u

 

Pe?n? ofert? naszych produktów, wraz ze zdj?ciami i opisem znajd? Pa?stwo w zak?adce „Sklep”

 

Chwilowo wstrzymana jest sprzeda? haków automatycznych, za utrudnienia przepraszamy.